Turkey with Apricots, Tomatoes and Cinnamon in Moldovan Style !

O, soare balcanic, revărsat peste văile şi dealurile moldave, o, acele iubiriscurte, scînteietoare, istovitoare, cît de mult aduceţi voi în scurta noastră trecere pe acest pămînt, şi cît de mult luaţi cu voi pentru a nu le mai întoarce niciodată…

Ion Druță, Frunze de dor
Turkey with Apricots, Tomato and Cinnamon in Moldovan Style

Ingredients (4 servings):
– 750g turkey breast
– 12 apricots
– 6 tomatoes
– 2 red onions
– 1 tsp paprika
– 0.5 tsp cinnamon
– 1 tsp sugar
– 1 tsp vinegar
– 0.5 cup water
– 2 tbsp water
– 250g golden millet

Method:
1 Cut turkey in 1-2cm cubes
2 Peel and chop onion
3 Wash and slice tomatoes and apricots
3 Preheat two skillets and melt 1 tbsp butter in each: put turkey cubes on one skillet and chopped onion on another, cook for 5 minutes
4 Add to onion: chopped tomatoes, sugar, paprika and cinnamon – stew for 5 minutes at medium heat slightly stirring
5 Add to turkey: onion-tomatoes-spices mixture – stew for 10 minutes at medium heat
6 Add to turkey & Co: apricot slices, vinegar, water and salt: stew for 10 minutes at medium heat – done!
7 Serve turkey with cooked golden millet and enjoy!

error: Content is protected !!
%d